Leczenie rumienia szyi

Leczenie rumienia szyi laseroterapią SCITON
Leczenie rumienia szyi. Zdjęcie po lewej stronie wykonane przed zabiegiem. Zdjęcie po prawej stronie wykonane po dwóch zabiegach. Laseroterapia SCITON.