Leczenie przebarwień starczych twarzy, melasmy

Leczenie przebarwień starczych twarzy, melasmy - przed zabiegiem
Leczenie przebarwień starczych twarzy, melasmy. Zdjęcie przed zabiegiem.
Leczenie przebarwień starczych twarzy, melasmy - po zabiegu laserem
Leczenie przebarwień starczych twarzy, melasmy. Zdjęcie wykonane po zabiegu. Pelling Laserowy + BBL: 1 x MicroLaserpeel, 2 x BBL.