Leczenie melasmy, przebarwień posłonecznych, przebarwień skóry

Leczenie melasmy, przebarwień posłonecznych, przebarwień skóry - przed zabiegiem
Leczenie melasmy, przebarwień posłonecznych, przebarwień skóry. Zdjęcie przed zabiegiem. Laseroterapia SCITON: BBL.
Leczenie melasmy, przebarwień posłonecznych, przebarwień skóry - po zabiegu
Leczenie melasmy, przebarwień posłonecznych, przebarwień skóry. Zdjęcie wykonane dwa tygodnie po drugim zabiegu. Laseroterapia SCITON: BBL.